OnePaaS Co. Ltd

Thông tin về OnePaaS Co. Ltd ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
Nghỉ phép
Phân bổ ngày nghỉ có trả lương và thực hiện theo yêu cầu nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
OneDX - Bureaucrat Knowledge
Bureaucrat Knowledge
OneDX - Bureaucrat Knowledge Website
Bureaucrat Knowledge Website
Generic Tag
Generic tag management.
IT Infrastructure Management
IT Assets, Credentials, Backups, Applications.
MuK Backend Theme
Odoo Community Backend Theme
OneDX - Base
Module hỗ trợ cài đặt bước đầu tiên cho 1 khách hàng (1 DB/ 1 subdomain) mới. Module sẽ cài tất cả các module khác có liên quan, cần thiết trong quá trình cài đặt.
OneDX - Contracts
OneDx - Project
Organize and plan your projects
OneDX - Tenant Management
Module hỗ trợ quản lý các tenant (khách hàng) của chính sản phẩm OneDX
OneDx - TimeSheet
Track employee time on tasks
OneDX - Web
OPS Google Chat Integration
OnePaaS google chat integration
OPS Google Chat - Timesheet
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và CV của nhân viên
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động