Chuyển đổi DevOps

Chuyển đổi DevOps toàn diện phục vụ Chuyển Đổi Số Hạ tầng CNTT

Nền tảng OneDX-ERP

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất trên Cloud dành cho SMEs

Chuyển đổi số

Tư vấn/ Phát triển phần mềm Chuyển đổi số theo nghiệp vụ đặc thù mỗi doanh nghiệp

Nền tảng OneDX-DevOps


KUBERNETES LÀ TIÊU CHUẨN MỚI CỦA CLOUD!
Hiện nay các nhà cung cấp cloud đều đang đưa ra Kubernetes thành 1 dịch vụ có sẵn
OneDX-DevOps là 1 hệ thống phần mềm hoàn chỉnh giúp đội nhóm tiếp cận với công nghệ trên.
Nền tảng sẽ giúp giải quyết các thách thức về vận hành và bảo mật trong việc quản lý nhiều cụm Kubernetes, đồng thời cho phép tích hợp các công cụ để quản trị các workload đã được container hóa cho nhóm DevOps.


Công nghệ Cloud Native


OneDX-DevOps sử dụng các công nghệ nền tảng Cloud Native thuộc CNCF - là tổ chức đi đầu về mặt công nghệ nền tảng Cloud với sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới như Google, Microsoft, IBM, Amazon, Red Hat, Oracle…

Tìm hiểu thêm

Lộ trình Chuyển đổi DevOps

Khởi động Chuyển đổi DevOps

Khởi động Chuyển đổi DevOps

Xây dựng chiến lược DevOps

Xây dựng chiến lược DevOps

Container hóa ứng dụng

Container hóa ứng dụng

Tự động hóa Hạ tầng CNTT bằng các công cụ CI/CD

Tự động hóa Hạ tầng CNTT bằng các công cụ CI/CD

Kiểm thử tự động & đồng bộ Kiểm soát chất lượng-Phát triển

Kiểm thử tự động & đồng bộ Kiểm soát chất lượng-Phát triển

Giám sát hiệu năng ứng dụng

Giám sát hiệu năng ứng dụng

Hơn 500 khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Contact us for a personalized meeting