OneDX HRM - Giải pháp quản trị nhân sự toàn diện


  • Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện OneDX HRM khai thác triệt để giá trị cốt lõi "Con người làm trung tâm", tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững, gia tăng giá trị cho Doanh nghiệp.
  •  Ứng dụng nâng cao hiệu quả quản lý thông qua việc tích hợp tất cả tính năng: OKR, Nhân viên, Tuyển dụng, Khung kỹ năng, Khóa học, Bảng lương... sử dụng trên một nền tảng duy nhất.

Dùng thử ngay