Chuyển đổi DevOps

Chuyển đổi DevOps toàn diện phục vụ Chuyển Đổi Số Hạ tầng CNTT

Nền tảng OneDX-ERP

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất trên Cloud dành cho SMEs

Chuyển đổi số

Tư vấn/ Phát triển phần mềm Chuyển đổi số theo nghiệp vụ đặc thù mỗi doanh nghiệp

Nền tảng OneDX-DevOps


KUBERNETES LÀ TIÊU CHUẨN MỚI CỦA CLOUD!
Hiện nay các nhà cung cấp cloud đều đang đưa ra Kubernetes thành 1 dịch vụ có sẵn
OneDX-DevOps là 1 hệ thống phần mềm hoàn chỉnh giúp đội nhóm tiếp cận với công nghệ trên.
Nền tảng sẽ giúp giải quyết các thách thức về vận hành và bảo mật trong việc quản lý nhiều cụm Kubernetes, đồng thời cho phép tích hợp các công cụ để quản trị các workload đã được container hóa cho nhóm DevOps.


Công nghệ Cloud Native


OneDX-DevOps sử dụng các công nghệ nền tảng Cloud Native thuộc CNCF - là tổ chức đi đầu về mặt công nghệ nền tảng Cloud với sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới như Google, Microsoft, IBM, Amazon, Red Hat, Oracle…

Tìm hiểu thêm

Chuyển đổi DevOps

Thế giới đã/đang bước vào một thời kỳ đầy rẫy những biến động, bất định, phức tạp và mơ hồ (VUCA/TUNA). Trong môi trường đó, đặc trưng nổi lên là những đối thủ cạnh tranh linh hoạt, những yêu cầu ngày càng cao của người dùng, cùng với đó là những quy định nghiêm ngặt của nhà nước. Chính vì thế, các doanh nghiệp cần phải phát triển sản phẩm nhanh chóng, đưa sản phẩm ra thị trường còn cần nhanh chóng hơn nữa mà quan trọng hơn cả là vẫn phải đảm bảo các yêu cầu về chất lượng & bảo mật.

Khởi động Chuyển đổi DevOps

Xây dựng chiến lược DevOps

Container hóa ứng dụng

Tự động hóa Hạ tầng CNTT bằng các công cụ CI/CD

Kiểm thử tự động & đồng bộ Kiểm soát chất lượng-Phát triển

Giám sát hiệu năng ứng dụng

Nền tảng OneDX-ERP

Bộ giải pháp OneDX của công ty OnePaaS cung cấp nền tảng Chuyển đổi số toàn diện bao trùm toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp: Nhân sự, Kinh doanh, Vận hành, Kế toán, Tri thức, IT & Hỗ trợ... nhằm xây dựng luồng dữ liệu xuyên suốt, kết nối giữa các bộ phận trong tổ chức.
Nhân viên làm việc hiệu quả. Nhà quản lý quản trị và ra quyết định dễ dàng. Tổ chức tinh gọn và số hóa toàn diện.

Tính năng Đầu tiên

Cho biết giá trị của tính năng này
đối với khách hàng.

Tính năng thứ hai

Viết những gì khách hàng muốn biết,
không phải những gì bạn muốn thể hiện.

Tính năng thứ 3

Một lời giải thích nhỏ về tính năng
tuyệt vời này, bằng những từ ngữ rõ ràng.

Hơn 500 khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Contact us for a personalized meeting