Kênh Livechat Hỏi đáp chung

Thống kê

Mặt vui vẻ

100.0 %

Mặt trung tính

0.0 %

Mặt buồn

0.0 %

The 2 phản hồi cuối cùng

Hỏi đáp chung / 8 Hỏi đáp chung / 10

Nhóm

Hưng Nguyễn
Hưng Nguyễn
Tuyệt vời 100.0%
Bình thường 0.0%
Tệ 0.0%